• آغاز سال یک هزار و سیصد و نود چهار بر همگان مبارک باد
 • سال (( دولت و ملت همدلی و هم زبانی )) مبارک باد.
 • - شرافت مومن در شب زنده داری و عزت او در بی نیازی از دیگران است. پیامبراکرم(ص)
 • 3 چیز نشانه ی ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذاشتن،به دانشجو علم آموختن
 • دوستی خود را به دوست ظاهر کن تا رشته ی محبت محکمتر شود. پیامبراعظم(ص)
 • خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیئب دیگران باز دارد. پیامبراسلام (ص)
 • هر کس 40 روز به خاطر خدا زندگی کند، چشمه ی حکمت از دلش به زبان جاری خواهد شد. پیامبراکرم(ص)
 • سنگین ترین چیزیکه در ترازوی اعمال گذارده می شود، خوشخویی است. پیامراکرم(ص)
 • دلاورترین مردم آن است که بر هوای نفس غالب آید. پیامبر اسلام (ص)
 • دل انسان همچون پری است که در بیابان به شاخه ی درختی آویزان باشد از وزش بادها دائم در انقلاب است .
 • جهت ديدن عكس ها به قسمت امكانات سايت و آلبوم مراجعه نماييد .

   نفرات اول كلاسها در آزمون رياضي   (برگزار شده در مورخ  4 اسفند ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                  پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  سجاد  صادقي

  1 كلاس ايمان

  اميرحسين چهرازي و 

  حجت اله زرگري

  2

  كلاس فجر امين زال
  2 كلاس ايثار  آرمين حسين زاده
  3 كلاس بدر

   محمد حسين شاهواروقي و

  حسين كمالي

  3 كلاس انصار

   محمد عرفان حلاجيان

  4

  كلاس قدر

   سهند پور اسمعيل
   4 كلاس احسان   عرفان مختاري

  5

   كلاس صدر

  روزبه زهتاب
  == ===

  ==========

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون زبان انگليسي   (برگزار شده در مورخ  27  بهمن ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

           پايه هفتم  متوسطه                                  پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  علي اصغر اصغرپور و

  آرمان محمدي

  1 كلاس ايمان پرهام جلالي

  2

  كلاس فجر محمد امين عامري
  2 كلاس ايثار آرمين پناه
  3 كلاس بدر

  محمد امين خديوي

  3 كلاس انصار

  پارسا رحيم زاده

  4

  كلاس قدر

  سهند پوراسمعيل و

  پويا علوي و

  اميرحسين ماله مير و

  حسام الدين مجابي و

  اميرحسين مظاهري و

  حسين معتمدي

   4 كلاس احسان 

  حسام ابوالقاسمي و

  عليرضا ميرزايي و

  عرفان هابيلي و

  محمد مهدي نعمتي

  5

   كلاس صدر

  آرمين مجابي
  == ===

  ==========

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون عربي   (برگزار شده در مورخ  21  بهمن ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

       پايه هفتم  متوسطه                                  پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  محمد مهدي نصر

  1 كلاس ايمان محراب طاهري

  2

  كلاس فجر نيكخواه
  2 كلاس ايثار عرفان قندهاري
  3 كلاس بدر

  اميرحسين فكري

  3 كلاس انصار

  پارسا رحيم زاده

  4

  كلاس قدر

  مهيار بقال پور
   4 كلاس احسان  علي بلوري و عليرضا ميرزايي

  5

   كلاس صدر

  روزبه زهتاب
  == ===

  ==========

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون قرآن   (برگزار شده در مورخ  17  بهمن ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

        پايه هفتم  متوسطه                                  پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  محمد مهدي نصر

  1 كلاس ايمان علي فرامرزي

  2

  كلاس فجر نيكخواه
  2 كلاس ايثار عليرضا رمضاني 
  3 كلاس بدر

  سينا سرمست

  3 كلاس انصار

  پارسا رحيم زاده

  4

  كلاس قدر

  پويا علوي
   4 كلاس احسان  حسام ابوالقاسمي

  5

   كلاس صدر

  عليرضا ابراهيمي
  == ===

  =======

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون پيام هاي آسماني   (برگزار شده در مورخ  13 بهمن ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                                               پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  محمد مهدي نصر

  1 كلاس ايمان علي فرامرزي

  2

  كلاس فجر نيكخواه
  2 كلاس ايثار سيدسروش عظيم زاده
  3 كلاس بدر

  ======

  3 كلاس انصار

  پارسا رحيم زاده

  4

  كلاس قدر

  سهند پوراسمعيل و اميرحسين مظاهري 
   4 كلاس احسان  علي بلوري و عليرضا ميرزايي

  5

   كلاس صدر

  روزبه زهتاب
  == ===

  =======

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون ادبيات فارسي   (برگزار شده در مورخ  8  دي ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                                               پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  سبحان قاسمي

  1 كلاس ايمان =======

  2

  كلاس فجر محمد امين عامري
  2 كلاس ايثار =======
  3 كلاس بدر

  حسين  كمالي

  3 كلاس انصار

  =======

  4

  كلاس قدر

   سهند پوراسمعيل
   4 كلاس احسان   =======

  5

   كلاس صدر

  روزبه زهتاب
  == ===

  =======

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   نفرات اول كلاسها در آزمون پيام هاي آسماني   (برگزار شده در مورخ  اول دي ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                                               پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  محمد مهدي نصر

  1 كلاس ايمان علي فرامرزي

  2

  كلاس فجر محمد حسين نيكخواه
  2 كلاس ايثار فربد سربندي
  3 كلاس بدر

  محمد امين خديوي

  3 كلاس انصار

  پارسا رحيم زاده و علي جباري

  4

  كلاس قدر

   سهند پور اسمعيل و ايرحسين مظاهري
   4 كلاس احسان   احمدرضا شيرمحمدي و عليرضا آژنگ

  5

   كلاس صدر

  روزبه زهتاب
  == ===

  =======

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون مطالعات اجتماعي  (برگزار شده در مورخ  26  آبان ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                                               پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  رضا آقا هادي

  1 كلاس ايمان علي فرامرزي

  2

  كلاس فجر محمد امين عامري
  2 كلاس ايثار مهران رحيمي
  3 كلاس بدر

  حسين  كمالي

  3 كلاس انصار

  پارسا رحيم زاده

  4

  كلاس قدر

   سهند اسمعيل پور
   4 كلاس احسان   احمدرضا شيرمحمدي

  5

   كلاس صدر

  محمدرضا همايوني
  == ===

  =======

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون علوم  (برگزار شده در مورخ  19  آبان ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                                               پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  آرمان محمدي

  1 كلاس ايمان شايان صادقي نسب

  2

  كلاس فجر محمد امين عامري
  2 كلاس ايثار سيد سروش عظيم زاده
  3 كلاس بدر

  حسين  كمالي و آيدين ياري

  3 كلاس انصار

  پارسا رحيم زاده

  4

  كلاس قدر

   سهند اسمعيل پور
   4 كلاس احسان   عليرضا آژنگ و محمدعلي وزيري

  5

   كلاس صدر

  روزبه زهتاب
  == ===

  =======

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   نفرات اول كلاسها در آزمون عربي  (برگزار شده در مورخ  14   مهر ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                                               پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  آرمان محمدي

  1 كلاس ايمان علي فرامرزي و حجت اله زرگري

  2

  كلاس فجر رامتين محمدي
  2 كلاس ايثار سروش عظيم زاده
  3 كلاس بدر

  محمد امين خديوي

  3 كلاس انصار

  علي جباري

  4

  كلاس قدر

  محمد پارسا رحماني و سهند اسمعيل پور
   4 كلاس احسان    سيد حسام ابوالقاسمي

  5

   كلاس صدر

  عليرضا ابراهيمي
  == ===

  =======

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   نفرات اول كلاسها در آزمون رياضي  (برگزار شده در مورخ 7 مهر ماه  1393 ) به شرح زير مي باشد:

   

         پايه هفتم  متوسطه                                                               پايه هشتم متوسطه

   

  رديف      

        كلاس                 نام و نام خانوادگي            رديف     كلاس                    نام و نام خانوادگي         

  1

     كلاس فتح

  آرمان محمدي

  1 كلاس ايمان علي فرامرزي

  2

  كلاس فجر اميرمحمد قرائتي
  2 كلاس ايثار علي رضا رمضاني
  3 كلاس بدر

  محمد امين خديوي

  3 كلاس انصار

  علي جباري

  4

  كلاس قدر

  پويا علوي
   4 كلاس احسان    سيد ماجد آلبو شوكه

  5

   كلاس صدر

  عيسي مدرس
  == ===

  =======

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------